Våra mål

Vi arbetar aktivit mot en nedstressad förskola.

  • Grundtrygghet för barnen gentemot all personal på Förskolan.
  • Glädje och trivsel på Förskolan.
  • Öppenhet, respekt och ansvar för sitt handlande.
  • Allas lika värde.
  • Stärka barnets positiva självbild, utveckla självkänsla..
  • Utveckla empati. Visa hänsyn till varandra.
  • Allsidig utveckling.

Vi erbjuder trygghet för barn samt föräldrar.

Vi uppmärksammar barn på dess nivå.

Vi erbjuder flexibilitet och möter med respekt.