Arbeta hos oss

Personalkooperativ Hagen är en gemytlig förskola som ligger centralt i Onsala utanför Kungsbacka med närhet till busshållplats och goda kommunikationer. På hagen arbetar vi i ett personalkooperativ vilket innebär att vi är med och påverkar vår arbetssituation och arbetar med korta beslutsvägar. Vi följer Läroplanen, 2018.

Vi jobbar i ljusa, rymliga lokaler och har en stor gård för utevistelse med närhet till skogen och promenadavstånd till havet. Vi lägger stor vikt vid maten som är viktigt för hälsan, inlärningar och att barnen skall orka hela dagen. Den näringsrika och vällagade maten lagas från grunden av vår omtyckta kokerska och vårt ekonomibiträde i vårt egna kök.

Vi vill arbeta för att ge barnen en hemtrevlig, inspirerande och harmoniska miljö där dags-, vecko-, och årstidsrytm har stor betydelse för det pedagogiska arbetet. Vi arbetar också aktivt mot en nedstressad förskola, då vi anser att ett stressat barn inte har lika bra inlärningsförmåga som ett ostressat barn.

Samarbetet över avdelningarna är viktigt så att all personal samt barnen ska lära känna varandra. Där av har vi temagrupper två gånger i veckan där barnen är i fyra åldersindelade grupper och arbetar med olika teman utifrån barnens utvecklingsnivå.

Pedagogerna arbetar medvetet med att ge barnen tillgång till kamratkontakter och lärande genom lek tillsammans med andra barn. De vuxna strävar efter att vara goda förebilder.

 Vi har utvecklingssamtal, föräldramöten och drop-in kaffe.

Vi månar mycket om personalens trivsel och vi har ett gemensamt motto som vi alla hjälps åt att följa:

- "individen skall ta sitt ansvar så att gruppen fungerar och gruppen skall hjälpa individen att fungera”.

 

Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet

Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Därför vill vi skapa en god pedagogisk miljö, där omvårdnad, fostran och lärande bildar en helhet.

Läroplansmålen för förskolan Lpfö, 2018